asf.ipiresies logo

 

1 2 3

 • Εδώ θα βρείτε τις χαμηλότερες τιμές στην αγορά
 • Ασφάλεια αυτοκινήτου από 86€ και εώς 6 άτοκες δόσεις
 • Εξυπηρέτηση από εξειδικευμένους ασφαλιστικούς συμβούλους
 • Διαχείρηση ζημιών αυτοκινήτου

 

 

 • Εδώ θα βρείτε τις χαμηλότερες τιμές στην αγορά
 • Ασφάλεια αυτοκινήτου από 31€
 • Εξυπηρέτηση από εξειδικευμένους ασφαλιστικούς συμβούλους
 • Διαχείρηση ζημιών μοτοσυκλετών

 

Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν σημαντικές ειδικές εκπτώσεις στα τιμολόγια τους εάν ο ασφαλισμένος ανήκει σε μία από τις κάτωθι επαγγελματικές ή άλλες ειδικές Κατηγορίες.

Ανάλογα με την εταιρία και την κατηγορία οι εκπτώσεις κειμένονται έως και 25% χαμηλότερα από τα κανονικά ασφαλίστρα. Διαβάστε προσεκτικά σε πιά κατηγορία από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκετε, γιατί μπορεί να μειώσετε σημαντικά το κόστος της ασφάλειας σας.

Έκπτωση Δημοσίων υπαλλήλων
Ως δημόσιοι υπάλληλοι εννοούνται οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι Δημοσίοι Υπαλλήλοι, οι υπάλληλοι στις Αστικές Συγκοινωνίες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε ΔΕΚΟ καθώς και οι Κληρικοί και Ιερωμένοι.

Έκπτωση Ανέργων
Κάποιες εταιρείες στέκονται δίπλα στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται σκληρά από την ανεργία προσφέροντας ειδικές τιμές στους ανέργους, σε όλα τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου, είτε εξασφαλίζουν την δωρεά ανανέωση του συμβολαίου του αυτοκινήτου σας σε περίπτωση που μείνετε άνεργος.

Έκπτωση Ένστολων
Την έκπτωση δικαιούνται οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι των Σωμάτων Ασφαλείας, Ενόπλων Δυνάμεων, Πυροσβεστικού Σώματος κλπ.

Ο Φιλικός Διακανονισμός (Σύστημα Άμεσης Πληρωμής) είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων. Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των ζημιών υλικών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, ταχύτητα και μείωση των δικαστικών διενέξεων. Με το Φιλικό Διακανονισμό αυτός που δε φταίει ή στο βαθμό που δε φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρία.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Φιλικός Διακανονισμός ενεργοποιείται εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις

Εμπλέκονται μόνο δύο οχήματα στο τροχαίο ατύχημα

Οι ασφαλιστικές εταιρίες και των δύο οχημάτων συμμετέχουν στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής

Η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει τις 6.500 € ανά ατύχημα

Η αποζημίωση για τυχόν σωματικές βλάβες δεν υπερβαίνει τις 5.000 € για κάθε ζημιωθέν πρόσωπο και τις 15.000 € συνολικά, για όλα τα ζημιωθέντα πρόσωπα, ανά ατύχημα.

Ο Φιλικός Διακανονισμός εφαρμόζεται σε ατύχημα που θα συμβεί μέσα στην Ελληνική Επικράτεια, αλλά και εκτός αυτής, με την προϋπόθεση ότι εμπλέκονται δύο μόνο οχήματα, ασφαλισμένα σε ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού.

 

Έντυπο Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος

 

Η Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο έντυπο το οποίο χορηγείται στον ασφαλισμένο δωρεάν από την ασφαλιστική του εταιρία, με σκοπό την περιγραφή του ατυχήματος με την σύμφωνη γνώμη και των δύο οδηγών. Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της Φιλικής Δήλωσης, βρίσκονται στο πίσω μέρος του εντύπου. Η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου Φιλικής Δήλωσης σε κάθε περίπτωση επιταχύνει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για το διακανονισμό της ζημιάς.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης εντύπου φιλικής δήλωσης μεταξύ των εμπλεκομένων οδηγών, ο αναίτιος οδηγός υποβάλλει αρνητική δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρία, η οποία στέλνει σχετική ερώτηση στην εταιρία του υπαίτιου οδηγού για το αν αποδέχεται να ενταχθεί η ζημιά στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής. Η αναμονή της απάντησης μπορεί να διαρκέσει μέχρι δέκα εργάσιμες ημέρες. Πριν από τη λήψη θετικής απάντησης, καθώς επίσης και πριν από τη εκπνοή της 10ήμερης προθεσμίας, εφόσον δεν έχει πάρει απάντηση, η εταιρία του αναίτιου οδηγού δεν μπορεί να αποζημιώσει.

Πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές εταιρίες που συμμετέχουν σήμερα στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικό Διακανονισμό), καθώς επίσης το κείμενο της Συμφωνίας, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε.Ε., στην ειδική θέση “Φιλικός Διακανονισμός”. Σε κάθε περίπτωση η ασφαλιστική σας εταιρία μέλος του Σ.Α.Π. μπορεί να σας απαντήσει σε κάθε σχετική απορία σας.

Ενδιαφερθείτε πρώτα, αν βέβαια υπάρχουν, για τους τραυματίες. Καλέστε τις Πρώτες Βοήθειες .

Εάν στο ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου σας ή της οδικής βοήθειας, υπάρχει η κάλυψη της Φροντίδας Ατυχήματος, ειδοποίησε την ασφαλιστική σας εταιρεία ή το εξουσιοδοτημένο τηλεφωνικό της κεντρικό για τέτοιες περιπτώσεις και ακολουθήστε τις οδηγίες τους.

Να ειδοποιήσετε άμεσα την Αστυνομία και να συνεργαστείτε μαζί της.

Εξασφαλίστε τα ονόματα, τις διευθύνσεις, τα τηλέφωνα των άλλων οδηγών που εμπλέκονται στο ατύχημα ή τυχόν μαρτύρων.

Σημειώστε επίσης τον αριθμό αυτοκινήτου, τον αριθμό ασφαλιστηρίου και το όνομα του ασφαλιστή των άλλων οδηγών που εμπλέκονται στο ατύχημα.

Σημειώστε τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα προσώπων που έχουν τραυματιστεί κατά το ατύχημα.

Να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του αυτοκινήτου σας αλλά και των άλλων που χρησιμοποιούν το δρόμο χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα σήματα.

Να επικοινωνήσετε με την ασφαλιστική σας εταιρεία και τον ασφαλιστή σας το συντομότερο δυνατό.

Μην προβείτε σε παραδοχή, προσφορά, υπόσχεση ή πληρωμή χωρίς τη συγκατάθεση της ασφαλιστικής σας εταιρείας.

Μην προχωρήσετε σε επιδιόρθωση οποιασδήποτε ζημιάς, πριν πραγματοποιηθεί πραγματογνωμοσύνη από την ασφαλιστική σας εταιρεία σε συνεργείο επισκευής ή χωρίς την τελική συγκατάθεσή της. Ζητήστε να σας συμβουλεύσει ο ασφαλιστής σας.

Εναλλακτικά, έχετε τη δυνατότητα να αναγγείλετε τη ζημιά εντός 8 ημερών από την ημέρα του συμβάντος στον ασφαλιστή σας ή στην ασφαλιστική σας εταιρεία συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο δήλωσης ζημιάς που θα σας προμηθεύσουν.

Η ασφαλιστική σας εταιρεία μετά την αναγγελία της ζημιάς, ( δήλωση ατυχήματος ) φροντίζει για την αποζημίωσή σας. Αναθέτει σε πραγματογνώμονα ύστερα από δική σας εντολή να εκτιμήσει το κόστος των υλικών ζημιών σας και να υποβάλει έκθεση πραγματογνωμοσύνης στο διακανονιστή που χειρίζεται την υπόθεση. Ο πραγματογνώμονας μπορεί να επιθεωρήσει το όχημά σας είτε σε συνεργαζόμενο συνεργείο της ασφαλιστικής εταιρείας είτε σε συνεργείο της επιλογής σας. Για να κλείσετε ραντεβού για πραγματογνωμοσύνη, επικοινωνήστε με την ασφαλιστική σας εταιρεία ή τον προσωπικό σας ασφαλιστή . Με τη συμπλήρωση του φακέλου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η ασφαλιστική σας εταιρεία η ο ασφαλιστή σας θα σας ενημερώσει για την πορεία της ζημιάς και εφόσον καλύπτεται, θα καταβάλει την αποζημίωση μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή της αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα είναι, η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, η ταυτότητα και το δίπλωμα του δικαιούχου, αντίγραφο της τροχαίας εφόσον έχει επιληφθεί του συμβάντος καθώς και τα πρωτότυπα τιμολόγια ανταλλακτικών και εργασίας.

Νοουμένου ότι το αυτοκίνητο σου έχει Ελληνικούς αριθμούς κυκλοφορίας μπορείς να κυκλοφορείς στο εξωτερικό με το ασφαλιστήριο σου και με την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού διεθνούς ασφάλισης, της γνωστής πράσινης κάρτας . Η κάλυψη που παρέχεται με την πράσινη κάρτα θα είναι μόνον Ευθύνης Έναντι Τρίτων, και δεν απαιτείται η πληρωμή οποιουδήποτε επιπρόσθετου ασφαλίστρου για τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες και ιδιαίτερα σε χώρες της Ε.Ε.

Στην περίπτωση που το ασφαλιστήριο σου παρέχει προαιρετικές καλύψεις, θα πρέπει να ενημερώσεις την ασφαλιστική σου εταιρεία προτού ταξιδεύσεις, έτσι ώστε να επεκταθεί η κάλυψη του ασφαλιστηρίου σου σε και στο εξωτερικό πληρώνοντας πιθανώς κάποιο επιπρόσθετο ασφάλιστρο. Υπάρχουν βέβαια ασφαλιστικές εταιρείες που δεν παρέχουν την επέκταση και των υπόλοιπων καλύψεων όπως η πυρός και η κλοπή .

Η πράσινη κάρτα δεν ακυρώνετε πριν την λήξη της και κατά συνέπεια και το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η πράσινη κάρτα δεν μπορεί να έχει διάρκεια διαφορετική από αυτή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που αφορά.

Σε περίπτωση που υπαίτιος για την πρόκληση ατυχήματος είναι ο οδηγός ανασφάλιστου οχήματος, τότε το πρόσωπο που υπέστη ζημία δικαιούται να ζητήσει την πλήρη αποκατάσταση της ζημίας του από το Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο έχει συσταθεί, μεταξύ άλλων, και για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού. Μετά την καταβολή της αποζημίωσης του ζημιωθέντα, το Επικουρικό Κεφάλαιο δικαιούται να στραφεί κατά του ιδιοκτήτη, κατόχου και οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος και να αναζητήσει ό,τι κατέβαλε στο ζημιωθέντα.

Μπορείτε παράλληλα να αποζημιωθείτε από την ασφαλιστική σας εταιρία, εφόσον έχετε επιλέξει, επιπλέον της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης, και την κάλυψη «Υλικών Ζημιών από ανασφάλιστο αυτοκίνητο» και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της κάλυψης αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επικουρικό Κεφάλαιο (Υπατίας 5, 105 57 Αθήνα, τηλ. 210 33 27 400, fax 210 33 27 426-7, www.epikef.gr, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

 • Εδώ θα βρείτε τις χαμηλότερες τιμές στην αγορά
 • Ανάλυση αναγκών από εξειδικευμένους συμβούλους
 • Ερευνα και συγκριση τις ασφαλιστικής αγοράς
 • Επιλογή του πακέτου που σας ταιριάζει

 

 

Σελίδα 1 από 2

Πάρτε μια προσφορά...

...

 

Ασφάλειες Αυτοκινήτου, Μηχανής, Σπιτιού, Σκάφους, Ζωής από το Asfaleies-ahead.gr στις φθηνότερες τιμές της αγοράς. Συγκρίνετε με μια ματιά τιμές αλλά και τις παρεχόμενες καλύψεις ασφάλειας. Η επιλογή και αγορά ασφάλειας με το Asfaleies-ahead.gr σας δίνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό προσφορών σε πολύ λίγο χρόνο. Δώστε τα στοιχεία σας μία φορά και θα δείτε αμέσως προσφορές ασφαλιστικών προϊόντων από 20 ασφαλιστικές εταιρείες.

 

axa-asfalistikh 150x150 europaikh-pisth 150x150 interamerican 150x150 AIG atlantikh-enosh DYNAMIS EUROLIFE europh GENERALI GROUPAMA INTERASCO ALLIANZ INTERNATIONAL LIFE aegeon 150x150 ydrogeios evolution-insuranse NP ergo 150x150 PRIME QUDOS ALPHA-EUROSTATUS Amtrust ARAG-nomiki-prostasia elpa-odikh europ-assistance CARGLASS GLASSDRIVE